Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

  • Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby je nový perspektívny odbor na SZUŠ TALENT-UM, ktorý sa snaží naučiť žiakov komunikovať s rôznymi účastníkmi produkčného procesu (štábom, respondentmi, divákom). Cieľom je rozvinúť primárne mediálne kompetencie. 

   Žiaci dostávajú základy práce s kamerou, základy moderovania a vystupovania pred kamerou. Venujú sa práci s textom, scenárom a strihovej skladbe. Výsledkom sú autorské, spravodajské a publicistické príspevky, alebo videoklipy.

   Žiaci sa zároveň učia základné činnosti s kamerou, fotoaparátom, počítačmi, grafickými programami pre tvorbu krátkych filmov, videoklipov a animácií. Absolventi tohto odboru sa v budúcnosti môžu uplatniť v grafických štúdiách, reklamných a spravodajských agentúrach, televízii a v multimediálnej oblasti.

  • Kontakty

   • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 skola@szusmi.sk
   • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 marek.hrdinsky@gmail.com
   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • skola@szusmi.sk
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom)
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
 • Fotogaléria

  • Klavíristi - konzervatoristi pre žiakov školy
  • Vitaj, Jezuliatko 16.12.2019
  • Vianočné predstavenie 2.12.2019
  • Kto je mojim ochrancom
  • Vianočný predaj výrobkov žiakov 2019
  • Svet, ktorý v sebe nosím - 26.10.2019
  • Ako baba Pačmaga ženícha zháňala
  • Stavanie mája - Elokovaná trieda Trebišov
  • Tamarka a jej hračky
  • Cesta rozprávkou (el. trieda Trebišov)
  • Koncert pre MŠ
  • Hráme si doma